پنج شنبه 14 فروردین سال 1399

سازمان ها

صندوق کارآفرینی امید استان کردستان

صندوق کارآفرینی امید استان کردستان
صندوق کارآفرینی امید استان کردستان

خدمات ارائه شده توسط این سازمان:

دریافت راهنمای مدارک وام گیرندگان مشاهده
دستورالعمل تسهیلات اشتغالزایی مشاهده
دستورالعمل ها مشاهده
سیستم ثبت نام فرآیند کسب و کار متقاضیات تسهیلات اشتغال مشاهده
انواع تسهیلات مشاهده
قوانین مشاهده
تفاهم نامه ها مشاهده
اینترنت بانک مشاهده
سامانه شکایات و انتقادات مشاهده
پرسش و پاسخ مشاهده
ارتباط با مسئولین مشاهده
ارتباط با ما مشاهده
سامانه نظام پیشنهادها مشاهده
طرح اشتغالزایی برتر مشاهده
مجوزها مشاهده
اساسنامه مشاهده
اخبار مشاهده
اخبار استانی مشاهده

بازدید [ 2311 ]
برچسب ها