پنج شنبه 14 فروردین سال 1399

سازمان ها

شرکت آب و فاضلاب روستایی کردستان

قانون تشکیل شرکت‌های آب و فاضلاب روستایی در تاریخ 1374/9/12 در مجلس شورای اسلامی تصویب و به تأیید شورای نگهبان رسید و از این تاریخ به وزارت جهاد سازندگی اجازه داده‌ شد به منظور نگهداری، بهره برداری، توسعه، بازسازی، مرمت و ایجاد تأسیسات مربوط به تأمین‌ آب آشامیدنی روستاها اعم از تصفیه‌خانه‌ها، خطوط انتقال، مخازن، سیستم‌های کنترل و دفع بهداشتی فاضلاب، شرکتی در هر استان تشکیل دهد بر همین اساس در تاریخ 1377/2/27 شرکت آب و فاضلاب روستایی استان کردستان زیر نظر وزارت جهاد سازندگی تأسیس گردید.
شرکت آب و فاضلاب روستایی کردستان

خدمات ارائه شده توسط این سازمان:

واگذاری انشعاب آب مشاهده
واگذاری انشعاب فاضلاب مشاهده
تغییر کاربری انشعاب مشاهده
پاسخ به استعلام مشاهده
تغییر مشخصات مشاهده
تغییر واحد مسکونی مشاهده
تغییر ظرفیت قراردادی انشعاب مشاهده
تغییر قطر انشعاب مشاهده
تفکیک کنتور مشاهده
تغییر مکان وسایل اندازه‎گیری مشاهده
آزمایش کنتور مشاهده
تعویض کنتور مشاهده
نصب سیفون اضافی مشاهده
قطع موقت و وصل انشعاب مشاهده
جمع‎آوری یا ادغام انشعاب مشاهده
صورت حساب میان دوره مشاهده
بررسی صورتحساب مشاهده
اعلام کارکرد کنتور مشاهده
مشاهده سوابق (المثنی و ...) مشاهده
امکان پرداخت صورتحساب مشاهده
پیشنهادات، انتقادات و بررسی شکایت مشاهده
فروش آب تانکری مشاهده

بازدید [ 3432 ]
برچسب ها