پنج شنبه 14 فروردین سال 1399

سازمان ها

سازمان دامپزشکی استان کردستان

سازمان دامپزشکی استان کردستان
سازمان دامپزشکی استان کردستان

خدمات ارائه شده توسط این سازمان:

سامانه یکپارچه پایش و مراقبت بیماریهای دام، پرندگان، آبزیان و زنبورعسل مشاهده
سامانه صدور پروانه مشاهده
سامانه دارو و درمان مشاهده
دفتر قرنطینه و امنیت زیستی مشاهده
ردیابی دام زنده و فرآورده های خام دامی مشاهده
 داشبورد مدیریتی مشاهده

بازدید [ 2321 ]
برچسب ها