پنج شنبه 14 فروردین سال 1399

سازمان ها

سازمان بازنشستگی

سازمان بازنشستگی
سازمان بازنشستگی

خدمات ارائه شده توسط این سازمان:

احراز هویت بازنشستگان و موظفین مشاهده
پرداخت هزینه عصا، عینک و سمعک مشاهده
بیمه عمر و حوادث کارکنان و بازنشستگان مشاهده
پرداخت وام ضروری بازنشستگان و موظفین مشاهده
تورهای مسافرتی بازنشستگان مشاهده

بازدید [ 2299 ]
برچسب ها