سه شنبه 29 بهمن سال 1398

سازمان ها

سازمان بازنشستگی

سازمان بازنشستگی
سازمان بازنشستگی

خدمات ارائه شده توسط این سازمان:

احراز هویت بازنشستگان و موظفین مشاهده
پرداخت هزینه عصا، عینک و سمعک مشاهده
بیمه عمر و حوادث کارکنان و بازنشستگان مشاهده
پرداخت وام ضروری بازنشستگان و موظفین مشاهده
تورهای مسافرتی بازنشستگان مشاهده

بازدید [ 2283 ]
برچسب ها