پنج شنبه 14 فروردین سال 1399

سازمان ها

دانشگاه کردستان

دانشگاه کردستان
دانشگاه کردستان

خدمات ارائه شده توسط این سازمان:

پورتال اصلی دانشگاه مشاهده
سامانه مدیریت امور پژوهشی مشاهده
سامانه کتابخانه پارس آذرخش مشاهده
سامانه کتابخانه دیجیتال مشاهده
وب‌سایت مرکزآپا مشاهده
وب‌سایت مرکز نظارت و ارزیابی مشاهده
سامانه مدیریت همایش‌ها مشاهده
سامانه مرکز آموزش مجازی مشاهده
صندوق قرض‌الحسنه کارمندان مشاهده
سامانه کاربران اینترنت مشاهده
امور خوابگاه‌ها مشاهده
شارژ و رزرو اینترنتی استخر مشاهده
اتوماسیون تغذیه مشاهده
سامانه درخواستکار دانشجویی مشاهده
سامانه آموزشی گلستان مشاهده
نوبت‌دهی سلامت مشاهده
سامانه جامع خدمات آموزشی و دانشجویی مشاهده
سامانه دسترسی به منابع علمی مشاهده
سامانه نظام پیشنهادها مشاهده
پورتال دانشجویی صندوق رفاه مشاهده
اداره تحصیلات تکمیلی مشاهده
پژوهشنامه مدیریت بازاریابی مشاهده
پژوهشنامه ادبیات کردی مشاهده
فصلنامه پژوهش¬های خواندن مشاهده
فصلنامه تدریس پژوهی مشاهده
دوفصلنامه مدیریت مدرسه مشاهده
فصلنامه مشاوره و روان¬درمانی خانواده مشاهده
فصلنامه مطالعات شهری مشاهده
مدیرت فناوری اطلاعات مشاهده
مرکز رشد واحدهای فناوری مشاهده
پیکره زبان کردی مشاهده
دفترچه تلفن دانشگاه مشاهده
دانشجویان بین¬الملل مشاهده
معاونت آموزشی مشاهده
معاونت پژوهشی مشاهده
معاونت دانشجویی مشاهده
معاونت اداری و مالی مشاهده
معاونت فرهنگی و اجتماعی مشاهده
مدیریت حراست مشاهده
گروه امور حمایت از استعدادهای درخشان مشاهده
کمیته رفاهی دانشگاه مشاهده
روابط عمومی دانشگاه مشاهده
آزمایشگاه مرکزی دانشگاه کردستان مشاهده
مدیرت امور حقوقی، قراردادها مشاهده
دانشکدها مشاهده
پردیس دانشگاه مشاهده

بازدید [ 1110 ]
برچسب ها