پنج شنبه 14 فروردین سال 1399

سازمان ها

اداره کل گمرک استان کردستان

اداره کل گمرک استان کردستان
اداره کل گمرک استان کردستان

خدمات ارائه شده توسط این سازمان:

آدرس وبگاه مشاهده
انجام تشریفات گمرکی واردات کالا مشاهده
انجام تشریفات گمرکی ورود موقت کالا ماده 50 قانون امور گمرکی مشاهده
انجام تشریفات گمرکی ورود موقت کالا جهت پردازش ماده 51 قانون امور گمرکی مشاهده
انجام تشریفات گمرکی صادرات کالا مشاهده
انجام تشریفات گمرکی کالای مرجوعی مشاهده
انجام تشریفات گمرکی ترانزیت خارجی کالا مشاهده
انجام تشریفات گمرکی کران بری (کابوتاژ) کالا مشاهده
خدمت کالای همراه مسافر مشاهده
خدمت امانات پستی(پست خارجه) مشاهده
سامانه جستجوی شناسه ارزش گمرکی (TSC) مشاهده
سامانه ثبت نام فعالان اقتصادی مجاز مشاهده
سامانه استعلام سریال گوشی تلفن همراه مشاهده
سامانه پرداخت الکترونیکی گمرک جمهوری اسلامی ایران مشاهده
سامانه شکایات گمرک جمهوری اسلامی ایران مشاهده

بازدید [ 5502 ]
برچسب ها