پنج شنبه 14 فروردین سال 1399

سازمان ها

اداره کل راه و شهرسازی استان کردستان

اداره کل راه و شهرسازی استان کردستان
اداره کل راه و شهرسازی استان کردستان

خدمات ارائه شده توسط این سازمان:

صدور پروانه اشتغال به کار مهندسی و کاردانی ساختمان مشاهده
سامانه مدیریت ارتباط شهروندی وزارت راه و شهرسازی (شهراه) مشاهده
سامانه ثبت‌نام تسهیلات بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده و ناکارامد شهری مشاهده
مصوبات کمیسیون ماده 5 استان مشاهده
ثبت و پیگیری شکایات مشاهده
نقشه های مناطق بافت فرسوده شهری استان مشاهده

بازدید [ 2523 ]
برچسب ها