پنج شنبه 14 فروردین سال 1399

سازمان ها

اداره کل ثبت احوال استان کردستان

سازمان ثبت احوال کشور یکی از سازمان‌های دولتی ایران است که جمع‌آوری اطلاعات و آمار جمعیتی کشور ایران را به عهده دارد.
اداره کل ثبت احوال استان کردستان

خدمات ارائه شده توسط این سازمان:

پیگیری وضعیت صدور کارت شناسایی ملی مشاهده
شناسنامه/ کارت شناسایی ملی/کارت هوشمند ملی پیدا شده مشاهده
تغییر نشانی کارت شناسایی ملی مشاهده
درخواست تغییر نام مشاهده
درخواست تغییر نام خانوادگی مشاهده
درخواست کارت شناسایی ملی مشاهده
پیگیری درخواست ها مشاهده

بازدید [ 3998 ]
برچسب ها