پنج شنبه 14 فروردین سال 1399

سازمان ها

اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی استان کردستان

اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی استان کردستان
اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی استان کردستان

خدمات ارائه شده توسط این سازمان:

تشخيص و تطبيق مشاغل سخت و زيان آور مشاهده
اخذ گواهينامه صلاحيت ايمني پيمانكاري مشاهده
بيمه كارگران ساختماني مشاهده
بيمه قاليبافان مشاهده
ثبت نام بيماران خاص مشاهده
قطع یارانه مشاهده
سبد كالا كمكهاي غير نقدي مشاهده
امتنان از كارگران و واحده هاي نمونه استان مشاهده
سامانه ثبت اطلاعات كارگران طرح كاج مشاهده
سامانه اداره41 ورزش كارگري مشاهده
سامانه ثبت نام استراحتگاه هاي كارگري مشاهده
سامانه جامع فرهنگي مشاهده
سامانه فدراسيون ورزش كارگري مشاهده
سامانه نظارت بر تعاونيها مشاهده
تشكيل تعاوني مشاهده
سامانه تعاونيهاي مرز نشين مشاهده
تعاونيهاي اعتبار مشاهده
مسكن مهر مشاهده
سامانه مشاغل خانگي مشاهده
كارورزي مشاهده
كارآفرينان برتر مشاهده

بازدید [ 2688 ]
برچسب ها