پنج شنبه 14 فروردین سال 1399

سازمان ها

اداره کل استاندارد استان کردستان

سازمان ملی استاندارد ایران تدوین‌کننده قوانین و قواعد مرتبط با استاندارد و اجراکننده و نظارت‌کننده بر آن‌ها می‌باشد.
اداره کل استاندارد استان کردستان

خدمات ارائه شده توسط این سازمان:

بانک اطلاعاتی صدور مجوز کالاهای صادراتی و وارداتی مشاهده
سامانه جامع ملی تایید صلاحیت ایران مشاهده
سامانه نظارت بر استاندارد جایگاه های CNG مشاهده
سامانه جامع مرکز اندازه شناسی اوزان و مقیاس ها مشاهده
سامانه جامع نظارت بر اجرای استاندارد - سینا مشاهده
سامانه بازرسی آسانسور مشاهده
سامانه استاندارد سازی شهربازی و وسایل تفریحی مشاهده
سامانه شناسایی کد مصنوعات طلا مشاهده
سامانه ثبت مشخصات گواهی های بازرسی کالا مشاهده
سامانه آموزش کارکنان مشاهده
سایت اداره کل استاندارد استان کردستان مشاهده
زیر پورتال استانی سازمان ملی استاندارد ایران مشاهده
سامانه فرآیند صدور مجوز کارشناسان استاندارد مشاهده
نظارت بر فعالیت های واحدهای انرژی بر مشاهده
نظارت بر عملکرد حوزه های خودرو ونیروی محرکه مشاهده
سامانه ثبت و پیگیری شکایات مردمی مشاهده
سامانه ارزیابی عملکرد کارکنان مشاهده
سامانه ارزیابی عملکرد سازمان مشاهده
سامانه اطلاع رسانی استاندارد ایران مشاهده
سامانه جامع تدوین استاندارد های ملی مشاهده
سامانه سوخت سازمان ملی استاندارد ایران مشاهده

بازدید [ 3458 ]
برچسب ها