پنج شنبه 14 فروردین سال 1399

سازمان ها

اداره کل آموزش و پرورش

اداره کل آموزش و پرورش
اداره کل آموزش و پرورش

خدمات ارائه شده توسط این سازمان:

ثبت نام الکترونیکی دانش آموزان مشاهده
دسترسی همه دانش آموزان به اطلاعات ثبت نامی مشاهده
ثبت شکایت یا در خواست مردمی مشاهده
سامانه ارائه پیشنهادات مشاهده
سامانه جامع مدیریت و یادگیری فرهنگیانLTMS مشاهده
سامانه اسکان میهمانان فرهنگی مشاهده
امور پژوهشی مشاهده
سنجش وارزشیابی تحصیلی مشاهده
دریافت فیش حقوق فرهنگیان( شاغلین و بازنشستگان و مستمری بگیران ) مشاهده
پرونده الکترونیکی مشاوره تحصیلی مشاهده
فروش و توزیع مواد آموزشی ( کتب درسی و ...) مشاهده
صدور گواهی تضمین بدهی مشاهده
مدیریت پورتال مدارس استان کردستان مشاهده
ارزیابی عملکرد شاخص های اختصاصی و عمومی مشاهده
ثبت نام و اعلام نتایج مدارس نمونه دولتی مشاهده
سامانه نرخ شهریه مدارس غیر دولتی مشاهده
صورتحساب صندوق ذخیره فرهنگیان مشاهده
اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان مشاهده
سایت اداره کل آموزش و پرورش استان کردستان مشاهده
تاییدیه مدرک تحصیلی مشاهده
ثبت نام دانش آموزان در مدارس شاهد مشاهده
پورتال همگام مشاهده
شبکه ملی مدارس ( رشد) مشاهده
نقل و انتقالات کارکنان آموزش و پرورش مشاهده
سامانه تک کارت فرهنگیان مشاهده
سامانه اتوماسیون اداره کل مشاهده
سامانه رویت ابلاغ مشاهده

بازدید [ 27826 ]
برچسب ها