پنج شنبه 14 فروردین سال 1399

سازمان ها

اداره كل كميته امداد امام خميني كردستان

اداره ي كل كميته امداد امام خميني كردستان
اداره كل كميته امداد امام خميني كردستان

خدمات ارائه شده توسط این سازمان:

اکرام و ایتام مشاهده
طرح زکات مشاهده
طرح همسفره مشاهده
طرح محسنین مشاهده
شوق زیارت مشاهده
جشن رمضان مشاهده
جشن نیکوکاری مشاهده
جشن عاطفه¬ها مشاهده
خدمات مددکاری و مشاوره مشاهده
خدمات بیمه مشاهده
خدمات وام قرض الحسنه مشاهده
حمـایت از خـانـواده زنـدانـیـان مشاهده
نوسـازی مسکن روستـایـی مشاهده
خدمـات جهیـزیه و هزیـنـه ازدواج مشاهده
ارائه خدمت به نیازمندان بیا خوب باشیم مشاهده
کمک نقدی مشاهده
درخواست صندوقات صدقات مشاهده

بازدید [ 4651 ]
برچسب ها